ALISA-PROJEKTI

Projektissa lisätään tietoisuutta ja kehitetään keinoja tunnistaa, tavoittaa ja tukea nuoria hoivaajia ja heidän perheitään.

ALISA on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n koordinoima yhteistyöhanke, jossa kumppaneina ovat Siun sote, Omaishoitajaliitto ry, Joensuun kaupungin toimijoita sekä useita Pohjois-Karjalassa toimivia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

ALISAn tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan nuoria hoivaajia ja heidän perheitään kohtaavista toimijoista 4T-malli, jossa nuoret hoivaajat ja heidän perheensä tunnistetaan, tavoitetaan ja osataan ohjata asianmukaisten palveluiden sekä projektissa yhteistyössä kehitettävien ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen tukitoimien piiriin.

Hankkeen tuloksena

  • Syntyy tietoa nuorten hoivaajien ja heidän perheidensä avun- ja tuentarpeista
  • Syntyy luontevia tapoja tunnistaa ja kohdata lasten ja nuorten sairauteen liittyviä huolia ja vastuita
  • Luodaan keinoja tukea kaikkia perheenjäseniä yhdessä ja erikseen vaikean asian ja sen kuormittavuuden käsittelemisessä
  • Rakentava vuorovaikutus perheenjäsenten välillä lisääntyy
  • Koko perheen hyvinvointi kasvaa

ALISA toimii vuosina 2018-2021 Veikkauksen tuotoilla. Hanke on osa eriarvoisuuden vähentämiseksi toimivaa Kaikille eväät elämään-ohjelmaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100-avustusohjelmaan.

YHTEYS: Kirkkokatu 16 c 34, 80100 Joensuu
  •  

Toimintaa tukemassa

Veikkaus Kaikille eväät elämään

Yhteistyössä

Siun Sote Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys Ookoo Nuorten Joensuu Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki Jangsterit Finfami Pelastakaa Lapset Perheentalo Muistiluotsi Aksoni ry