Nuoret hoivaajat - opintojakso (MOOC)

Olemme tehneet yhteistyössä Sote-akatemian ja Osaamispuu.fi®:n sekä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry - FinFamin Kysy Nuorelta-hankkeen kanssa opintojaksokokonaisuuden nuorista hoivaajista. Nuoret hoivaajat - kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta.

Ensimmäinen opintojakso perehdyttää sinut nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tutustut myös hoivan käsitteeseen ja hoivaan lapsen empiirisenä kokemuksena. Opiskeltuasi opintojakson ymmärrät läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksia lapsen tai nuoren elämässä.

Toisen opintojakson suoritettuasi ymmärrät nuorten hoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita. Tunnistat oman roolisi ja ammattilaisen vastuun kohderyhmän tukemisessa sekä tähän ammattieettisesti velvoittavia seikkoja.

Viimeisessä osassa opit nuorten hoivaajien tuen tarpeista sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia saaden käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Ymmärrät myös sairastuneiden vanhempien tuen tarpeita sekä käytännön keinoja tukea koko perhettä.

Opintojaksot ja niiden aineistot ovat vapaasti tutustuttavissa Digicampuksen Moodle-oppimisympäristössä. Avoin verkko-opintojakso on myös suoritettavissa itsenäisenä opiskeluna Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana sekä avoimen yliopiston kautta.

YHTEYS: Kirkkokatu 16 c 34, 80100 Joensuu
  •  

Toimintaa tukemassa

Veikkaus Kaikille eväät elämään

Yhteistyössä

Siun Sote Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys Ookoo Nuorten Joensuu Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki Jangsterit Finfami Pelastakaa Lapset Perheentalo Muistiluotsi Aksoni ry